การลงทะเบียนและสิ่งที่ได้รับ

รหัสหลักสูตร : 614181009

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน : 

  • จำนวน 9,460 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม:

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน (14 ชั่วโมง)
  • อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน
  • ที่พักในคืนวันอบรม จำนวน 1 คืน (ห้องพักคู่)
  • อุปกรณ์ชุดฝึกอบรม ไอโอที (IoT Learning 101 Board ) พร้อมเซนเซอร์อื่นๆ เพื่อกลับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ที่โรงเรียน คนละ 1 ชุด  (ดูรายละเอียดอุปกรณ์)
  • ซ้อสโค้ด ตัวอย่างโปรแกรม
การลงทะเบียนครูสามารถลงทะเบียนผ่านระบบของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จากเว็บไซต์  https://training.obec.go.th
ดาวน์โหลด => คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของข้าราชการครู
ดาวน์โหลด => แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครู
ดาวน์โหลด =>  เอกสารหลักสูตร

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถชำระได้ทั้งเงินสดที่หน้างานหรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา สนามเป้า
เลขบัญชี: 029-1-11646-9
ชื่อบัญชี: หจก. เรียลไอที
ประเภท: กระแสรายวัน
โอนแล้วแจ้งชำระเงินได้ที่: http://realitlimited.com/obec2018/confirm_payment.html หรือทาง email:  info@realitlimited.com

Leave comments