คำถามที่พบบ่อย

(1) สถานที่และวันอบรม ไม่มีระบุ:
ปีนี้รูปแบบการลงทะเบียนจะปรับเปลี่ยนไปบ้างครับ โดยให้คุณครูเลือกลงที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ เพราะเมื่อพ้นกำหนดแล้ว ทางเขตแต่ละเขตจะสรุปจำนวนครูที่ลงหลักสูตรนั้นๆ แล้วติดต่อมายังผู้จัดครับ ให้ไปจัด ณ จังหวัดหรือเขตนั้นๆ ถ้าจังหวัดไหนลงน้อยเกินกว่าจะจัดได้ ทางเขตก็จะรวมเป็นคลัสเตอร์ แล้วหาสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของคุณครู ดังนั้นปีนี้ แต่ละหลักสูตรจะยังไม่ได้กำหนดสถานที่และวันจัดอบรมครับ
(2) เกรงว่าจะสมัครไม่ทัน:
   ไม่ต้องกังวลครับ เพราะทางผู้จัด สามารถ จัดหรือเปิดรุ่นได้เรื่อยๆ หลังจากทราบจำนวนคนลงทะเบียนครับ(หมายเหตุ อบรมรุ่นหนึ่งๆจำกัดที่ 120 คนครับ):
(3) ถ้าไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลยแม้แต่น้อย(แต่สนใจ)สามารถเข้าอบรมได้ไหม:
ได้ครับ เพราะเราวางเนื้อหาแบบ basic จะมีการเขียนโปรแกรม นิดหน่อยครับ แต่ไม่ยาก แล้วมีตัวอย่าง โปรแกรม ให้โหลดแล้วดูผลลัพธ์  พร้อมอธิบาย
เพราะที่ผ่านมาได้จัดอบรม ให้ผู้อบรมหลากหลาย แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน (คลิกดูคลังภาพ)
(4) ราคา รวมอะไรบ้าง:
 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน :  จำนวน 9,460 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จะ รวมค่าที่พัก และอุปกรณ์ ส่วนค่าเดินทาง คุณครูเบิกที่ต้นสังกัดได้ครับ

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม:

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน (14 ชั่วโมง)
  • อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน
  • ที่พักในคืนวันอบรม จำนวน 1 คืน (ห้องพักคู่)
  • เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม แบบออนไลน์
  • อุปกรณ์ชุดฝึกอบรม ไอโอที (IoT Learning 101 Board ) พร้อมเซนเซอร์อื่นๆ เพื่อกลับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ที่โรงเรียน คนละ 1 ชุด  (ดูรายละเอียดอุปกรณ์)
  • ซ้อสโค้ด ตัวอย่างโปรแกรม

(5) มีตัวอย่าง ID-Plan ไหม:
 เนื่องด้วยคุณครูจำต้องทำ ID Plan ด้วย ทีมงานเลยร่างส่วนที่เขียนเกี่ยวกับการอบรมมาให้ (คลิกเลย)
 
(6) รายการอุปกรณ์ ที่จะได้รับ (คลิกเลย)
 
(7) ผู้พัฒนาหลักสูตร (คลิกเลย)

Leave comments