รุ่นที่เปิดและภาพการอบรม

 

วันที่เริ่มอบรม สถานที่จัด สถานะ ภาพกิจกรรม
30/06 – 01/07/2561             โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด เสร็จสิ้น Click!
07-08/07/2561 โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร เสร็จสิ้น Click!
14-15/07/2561 โครานารี่ คอร์ทยาร์ด จ.นครราชสีมา เสร็จสิ้น Click! 
  04-05/08/2561 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ เสร็จสิ้น Click! 
  12-13/08/2561 โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ กำลังอบรม  
  18-19/08/2561 โรงแรมเวล จ.นครปฐม รออบรม  
  25-26/08/2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ รออบรม  
  01-02/09/2561 โรงเรียนหนองไผ่ รออบรม  
  08-09/09/2561 ตำนานป่า รีสอร์ท ระยอง รออบรม  
  15-16/09/2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ รออบรม  

Leave comments